Výstražné signály

 

V ČR existují jen tři signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel:

"Všeobecná výstraha"

 

Tón sirény      Délka tónu      Název śignálu             Přehrátí signálu

Kolísavý              140 vteřin           Všeobecná výstraha          Přehrát

 

Varovný signál "všeobecná výstraha" je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.  Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Když zazní siréna

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.


1) Okamžitě se ukryjte

Úkryt hledejte v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

2) Zavřete dveře a okna

Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření. 

3) Zapněte rádio nebo televizi

"Požární poplach" -pro vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany

 

Tón sirény      Délka tónu      Název śignálu             Přehrátí signálu

Přerušovaný        60 vteřin             Požární poplach                 Přehrát

 

Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény a napodobuje hlas trubky troubící tón "HOŘÍ,"HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).  Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

"Zkouška sirén"

 

Tón sirény      Délka tónu      Název śignálu             Přehrátí signálu

Nepřerušovaný   140 vteřin            Zkouška sirén                   Přehrát

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). V případě mluvících sirén také slovy „TOTO JE ZKOUŠKA SIRÉN“.