Napsali o nás

V Hrotovicích ocenili čtyři mladé zachránce topící se dívky

Monika Brothánková, Kraj Vysočina
úterý 14.3.2017

Ilustrační foto
Autor: Kraj Vysočina

Školáci 4. a 7. třídy Základní školy Hrotovice Nela, Sabina, Adam a Petr prokázali velkou odvahu a duchapřítomnost, když v závěru února zachránili život patnáctileté dívce. V nedaleké obci Slavětice si hráli v době, kdy na led místního rybníka vstoupila dívka, pod kterou se už tající led prolomil, a začala se topit. Děti neváhaly, svou okamžitou reakcí dívku zachránily a 8.3. jim krajská radní Jana Fialová, zástupci obou obcí, policie i Nadace ČEZ přijeli poděkovat a předat drobné dárky.

poděkování

Pamětní poděkování za záchranu života, Foto: Kraj Vysočina

„S Nelou jsme zůstaly na břehu u přítoku rybníka a volaly jsme na Magdu, ať se snaží rukama odstrkovat od kusů ledu směrem k nám. Mezitím kluci utíkali přes hlavní silnici k nejbližšímu domu k Hájkům, kde vzali ve stodole žebřík a utíkali k rybníku společně s námi,“ prozradila nejstarší třináctiletá Sabina, která je dobrovolnou hasičkou a některé situace už od dobráků znala a věděla, jak se zachovat, i když sama přiznala, že ve stresu ona i její mladší kamarádi rozhodně byli, ale nakonec zareagovali velmi profesionálně a dokázali dívce pomoci.

radní

Radní Jana Fialová gratuluje Sabině Mezírkové

Za statečnost a záchranu lidského života je ocenila starostka Hrotovic Hana Škodová, starosta Slavětic René Moravec, Dana Čírtková a Jaroslav Haza od Policie ČR i krajská radní Jana Fialová.

gratulace

Gratulace ostatním zachráncům, Foto: Kraj Vysočina

„Ani někteří dospělí by nebyli schopní zachovat chladnou hlavu tak, jak jste to zvládli vy,“ nechala se slyšet Jana Fialová, která Sabině, Petrovi, Adamovi i Nele předala drobné dárky od Kraje Vysočina v podobě flash disku, knihy rekordů i výborné lámané čokolády.

dárky

Dárky od Kraje Vysočina, Foto: Kraj Vysočina

Od policie dostali reflexní batůžek, ledvinku i další reflexní prvky, Jana Štefánková z Nadace ČEZ je potěšila rodinnou vstupenkou do Aqua Palace v Praze a od obce Slavětice mohou zase využít permanentku do Aquaparku Laguna Třebíč.

Masky v Hrotovicích doprovázel starý Gazík
Hrotovice – Asi v každé druhé obci na Třebíčsku se slaví masopust. Jeden z prvních starých rituálů k oslavě konce zimy a začátku jara se letos konal v Hrotovicích. Průvod s nejrůznějšími maskami se do tamních ulic vydal už v sobotu ráno.
Zdroj: https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/masky-v-hrotovicich-doprovazel-stary-gazik-20160201.html

 

Mezi maskami nechyběla Sněhurka a sedm trpaslíků. Tuto skupinku vytvořily členky družstva dobrovolných hasičů. „Byl to kolektivní nápad," shodly se.

V průvodu nechyběl malý kat, klaun, gejša, včelař se sklenicí medu nebo dobrovolný strážce hranice. Namísto muzikantů, o které bývá v masopustním období nouze, vyhrávaly z tlampačů, umístěných na kapotě stařičkého vojenského vozidla značky Gaz, nahrávky lidových písní. „Auto máme půjčené od jednoho místního pána, který ho opečovává. Gazík pochází z roku 1961, za ním táhneme ještě o asi třicet let starší hasičskou stříkačku, kterou si hýčkáme my," popsal za Sbor dobrovolných hasičů v Hrotovicích Lukáš Svoboda.

Vyjíždí jen výjimečně
Právě místní hasiči masopust v Hrotovicích každoročně pořádají a svůj ojedinělý vozový park používají jen při výjimečných příležitostech. „Gazíka si půjčujeme pouze na masopust, s mašinou vyjíždíme jen několikrát do roka. Vždy se s ní pochlubíme když pořádáme hasičské závody," řekl Lukáš Svoboda.

Masky prošly celým městem. Své sousedy zvaly na další slavnost, takzvané pochovávání basy. „To se bude konat hned další sobotu," podotkl Petr Svoboda. Ve většině domů se skupinky masek setkaly s vlídným přijetím. Kromě toho často obdržely nějakou pochutinu, většinou v tekuté podobě, a peněžní příspěvek.

Zatímco teď nastává doba veselí, pochovaná basa věstí klid a začátek přípravy na postní dobu před blížícími se Velikonocemi. Zvlášť po Popeleční středě, která letos připadá na 10. února, by se neměly konat veselice, plesy nebo taneční zábavy. „Skutečnost je bohužel taková, že tento fakt nerespektuje zhruba třetina obcí. Ukazuje to na velkou míru ateismu v naší společnosti," zamýšlela se vedoucí pracoviště tradiční lidové kultury Muzea Vysočiny Třebíč Eva Tomášová. „Tento trend neodpovídá naší křesťanské tradici," připomněla.

1.2.2016
 
Autor: Kamil Černý

O vítězství v lize rozhodl poslední závod
Hrotovice - Podnět k založení hasičského sboru v Hrotovicích vzešel po katastrofálním požáru roku 1883. Úplně vyhořelo 14 domů na ulici Dolní chalupy a dnešní Rybniční ulici.
Zdroj: https://trebicsky.denik.cz/hasici/o-vitezstvi-v-lize-rozhodl-posledni-zavod-20110203.html

 

V sezoně 2010 hrotovičtí hasiči po velkých bojích zvítězili v třebíčské okresní lize v požárním sportu. Sbor byl vždy také důležitým společenským centrem – pořádal taneční zábavy, výlety, cvičení, plesy a nacvičoval ochotnická divadelní představení.Autor: SDH Hrotovice

Ustavující schůze proběhla v neděli 1. dubna 1883 a k založení dobrovolného požárního spolku došlo v bývalém hostinci U Prátů. Bylo přijato usnesení založit sbor, zvolit činovníky a určit stanovy. Usnesení bylo tehdy ihned vykonáno a téhož dne i obecní výbor Hrotovic vzal na vědomí zřízení sboru. K písemnému schválení ustanovení spolku a stanov zemským c.k. místodržitelem v Brně panem Winklerem došlo 22. května 1883.

Sbor zavázal se „všechny v obvodu městyse Hrotovic a jeho okolí vzniknoucí požáry dle sil svých dusiti a ročně přehlídky zaříditi“. Tehdejší hasičské heslo bylo: „bližnímu ku pomoci“. Prvními činovníky sboru byli: poštmistr František Jusa, náčelník, listovní Rudolf Mistera, podnáčelník, poštovní expeditor Panoš, rolník Jan Novák a kovář Jan Mareš a panský písař Straka jako četaři, panský důchodní Josef Roubal coby pokladník. Obchodník Jan Škoda byl mistrem hasičů, zbrojmistrem byl Leopold Prát a spolkovým lékařem MUDr Estl. Celkem se přihlásilo 49 členů. Prvním velitelem byl zvolen František Jusa, stavitel.

Požární zbrojnice
Velkostatkář Antonín Dreher propůjčoval od roku 1883 skladiště v zámeckém dvoře a daroval sboru dvě stříkačky s nářadím. Jedna z těchto stříkaček se pak převezla do Dalešic. Dne 4. října 1883 byla zakoupena další ruční stříkačka, výstroj a výzbroj od firmy Knaust und Sohn z Vídně v celkové ceně 609 zlatých a 50 krejcarů (200 dala obec, 200 velkostatek a zbytek byl uhrazen z darů členů a zemědělského lidu z Hrotovic). Do roku 1898 byly zakoupeny ještě dvě ruční stříkačky. Místnost pro uložení stříkačky a nářadí byla uvolněna hasičům v panském dvoře velkostatku pana Drehera, vídeňského průmyslníka. Požární zbrojnice byla postavena svépomocí v roce 1930 na nynější Třebíčské ulici a po šesti letech byla zakoupena nová dvoukolová stříkačka DS 12 s příslušenstvím od firmy Jaroslav Chotěbor z Brna.

V témže roce zasahovali hrotovičtí hasiči při velkém požáru v Krhově a o dva roky později zahynul při hašení statku u Votavů v Hrotovicích jeden člen sboru. V roce 1938 bylo opatřeno zákopnické nářadí hodící se dobře k lesním a polním požárům, aby chrániti se mohla jak polní úroda tak i těžba dřeva. Během války zasahoval sbor při velkých požárech v Dukovanech roku 1940, v Dalešicích roku 1942 a v dalším roce hasil požár pily v Hrotovicích.

Po válce hasiči zasahovali při nebezpečném požáru v Dalešicích v roce 1950 a o rok později při nočním požáru vepřína v Hrotovicích. V roce 1953 byla sboru přidělena druhá dvoukolová stříkačka DS 16 a o tři roky později Hrotovičtí dostali toužebně očekávanou automobilovou stříkačku se vším moderním vybavením a stříkačku PS8. Roku 1980 byla pořízena nová automobilová stříkačka IFA. V roce 2010 byla převedena do vlastnictví města Hrotovice pro potřeby sboru dvě zásahová vozidla od HZS kraje Vysočina CAS 32 – T148 a DA 12 – Avia. Kromě těchto vozidel používá sbor jednu zásahovou stříkačku PS 12, dvě soutěžní stříkačky, dále plovoucí čerpadlo Niagára a čtyři izolační vzduchové dýchací přístroje Saturn.

Výčet zásahů SDH při požárech v posledním roce: květen – požár hospodářského stavení v Třebenicích červen – požár řezačky v Udeřicích, červenec – požár stavení v Myslibořicích a velký požár hospodářské usedlosti v Sedleci, srpen – požár pole v Litovanech, září – požár dřevěné kůlny ve Valči, říjen – požár hnojiště v ZD Hrotovice a letos v lednu požár osobního automobilu mezi obcemi Šemíkovice a Tavíkovice. Každoročně se také sbor zúčastňuje taktických a prověřovacích cvičení společně s profesionální jednotkou HZS Hrotovice.

Divadlo vydělalo na žebřík
Sbor byl také důležitým společenským centrem – pořádal taneční zábavy, výlety, ukázková cvičení, plesy a nacvičoval ochotnická divadelní představení. V roce 1941 a 1942 byly sehrány dvě hry divadelní a masopustní ples. Tyto tři podniky vynesli sboru obnos, za který byl zakoupen posouvací žebřík pro hasičské úkony na vysokých budovách. V současné době také pokračuje tradice v pálení čarodějnic, pořádání Mikulášské besídky ve spolupráci s městem Hrotovice a masopustního průvodu v maskách a ostatkové zábavy s tradiční atrakcí „pochovávání basy“. Hrotovičtí hasiči se úspěšně zúčastňují soutěží v požárním sportu s družstvem mužů i mladých hasičů. Pravidelně závodí na soutěžích třebíčské okresní ligy a také pořádají soutěž mužů a žen zařazenou do seriálu okresní ligy, která se pravidelně pořádá v srpnu při pouti. Mladí hasiči pořádají soutěž zařazenou do okresní ligy v měsíci září.
V roce 2010 byl starostou sboru zvolen Vladislav Smičík a jako velitel ing. Michal Škoda.

K dnešnímu dni má sbor dobrovolných hasičů Hrotovice 72 členů, z toho je 45 mužů, 7 žen a 20 mladých hasičů. Výjezdová jednotka JSDH Hrotovice má 15 členů.

Hasičský počin

V sezoně 2010 hrotovičtí hasiči po velkých bojích zvítězili v třebíčské okresní lize v požárním sportu. Soutěžní družstvo tvoří: Jiří Staněk – koš, Jiří Urbánek – savice, Zdeněk Švihálek – mašina, Petr Škoda a Petr Švihálek – hadice B, Tomáš Vybíral – rozdělovač, Michal Škoda – pravý proud a Luboš Škoda – levý proud. Průběh úspěšné sezony: 13. 6. Kožichovice – 2. místo, 17. 7. Čechtín – 4. místo, v domácí soutěži 7. 8. třetí místo s časem 19:59 vteřin, 18. 7. Svatoslav – 3. místo, 15. 8. Radonín – 1. místo, 22. 8. Hvězdoňovice – 3. místo a 12. 9. Přibyslavice – 4. místo. Ke konci série byli dlouho na druhém místě za družstvem Výčap s malou bodovou ztrátou. Rozhodlo se, tak jak to má být, až v posledním závodě 26. září v Lipníku, kde zvítězili časem 17:61 vteřin a získali i celkové prvenství v okresní lize. Oslavy vítězství byly samozřejmě velkolepé. Hned v Lipníku po posledním závodě a později ještě na hasičárně v Hrotovicích, kde se opeklo prase a vypilo nějaké to pivo proložené dobrou lihovinou.
Obrovské díky patří městu Hrotovice za pomoc při pořizování technických prostředků a financí, autoopravně Hájek Hrotovice za seřizování soutěžní stříkačky a chlapům z firmy Výškové práce s.r.o. Hrotovice za ošacení.
JIŘÍ JAKUBEC