Hasičské desatero.

 

1.  Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy,

    nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jim celou duší a celým

    tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci

    na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně

    nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého

    zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti,

    kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny

    přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi,

    ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha

    přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy

    hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale příčin se kvůli dobré věci, abys

    všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka,

    pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě,

    ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak

      budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.