Kalové čerpadlo Sigma

Kalové čerpadlo Sigma

Konstrukce

 

Ponorná kalová čerpadla řady GFHU jsou odstředivá, jednostupňová, spirální s uzavřeným jednolopatkovým oběžným kolem o velké průchodnosti. Elektromotor tvoří s čerpadlem jeden celek. Mezi hydraulickou částí a elektromotorem je vana s náplní oleje, která je utěsněna speciální dvojitou mechanickou ucpávkou.


Trojfázový asynchronní motor na střídavý proud je dokonale vodotěsný pro práci pod vodou. Vodotěsnost zajišťuje hermetické utěsnění přívodního kabelu ve zvlášť upravené vývodce. Ve vinutí motoru jsou zabudovány hlídače teploty, které při delším chodu na sucho rozpínají ovládací okruh stykače a chrání tak motor před přetížením


Rotor je uložen ve valivých ložiskách mazaných tukem.

 

Elektromotor je bez ochrany proti výbušnosti, takže jej nelze použít v prostředí, kde je nebezpečí výbuchu.

 

Ucpávka

Proti vniknutí vody z hydraulické části je elektromotor bezpečně chráněn hřídelovým těsněním, které tvoří speciální dvojitá mechanická ucpávka s těsnícími kroužky z tvrdokovu. Mechanická ucpávka má stálý uzávěr a mazání z olejové vany.

Materiál

Je volen  se zřetelem na charakter čerpaného média,příznivou hmotnost a životnost soustrojí. Těleso motorového statoru je z hliníko-křemíkové slitiny. Hřídel a důležité spojovací šrouby přicházející do styku s čerpanou kapalinou jsou z korozivzdorné oceli. Oběžné kolo je z otěruvzdorné oceli. Spirála čerpadla a stojan se sacím kolenem jsou ze šedé litiny.

Čerpadlo 50-GFHU

  • Napětí 400V
  •  
  • Max průtok kapaliny – 600 l/min
  •  
  • Max dopravní výška – 12 m